Opis

Zastosowanie

– do połączenia narożników łóżka

Komplet składa się z czterech zaczepów kątowych oraz  4 płytek montażowych

Komplet -okucie jednego łóżka:

2 kątowniki lewe

2 kątowniki prawe

4 płytki

Loga dostawców
X