Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z obowiązywaniem  od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO). uprzejmie informujemy o zasadach przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych:

Klauzula informacyjna

Administratorem Państwa danych jest firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FURNICO z siedzibą ul. Kazimierza Wiłkomirskiego 20, 63-600 Kępno. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, do którego kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: ,sklep@www.e-furnico.pl lub korespondencyjnie na adres administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 • wykonania umowy kupna-sprzedaży produktów oferowanych przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FURNICO – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, do czasu zakończenia umowy ;
 • marketingu bezpośredniego – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FURNICO, do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych;
  Marketing bezpośredni prowadzony za zgodą może być realizowany za pomocą środków komunikacji elektronicznej takiej jak e-mail, sms, telefon.
 • finansowo – księgowych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym art.74 Ustawy o Rachunkowości, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego;obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FURNICO, do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym;
 • prowadzenia procesów reklamacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FURNICO, przez okres 5 lat od zakończenia umowy;
 • badania satysfakcji klientów będącego realizacją  prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia  klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • przekazywania informacji m.in. o zmianach regulaminu sklepu internetowego, cennika, o zmianie adresu lub siedziby na wskazany adres na podstawie  zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO):

1. ODBIORCY DANYCH (PODMIOTY PRZETWARZAJĄCE)

W związku z celami, o których mowa powyżej odbiorcą  danych osobowych mogą być podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych np. dostawcy usług IT, księgowych, kancelarii prawnych. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, lub w celach marketingowych czy udostępniania Państwa danych); posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody mogą się Państwo skontaktować z Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FURNICO  ul. Kazimierza Wiłkomirskiego 20, 63-600 Kępno – korespondencyjnie , lub wysyłając maila na adres: sklep@www.e-furnico.pl. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (poprzednio GIODO).

2. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe przetwarzane w celu wykonania zawartej umowy oraz wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres:

 • w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, 
 • posprzedażowej obsługi ( w tym rozpatrzenia reklamacji),
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na sklepie internetowym FURNICO (np. wynikającego z przepisów rachunkowych lub podatkowych).
  Dane osobowe przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania .

3. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasy jej odwołania.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ:

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do żądania usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych jeśli są one przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora lub w celu marketingu bezpośredniego; 
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, jeśli do przetwarzania doszło na podstawie zgody. Jednak cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na  podstawie  Twojej zgody przed jej wycofaniem. 
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Prawa wymienione w pkt od a) do f) możesz zrealizować poprzez kontakt z Administratorem danych na adres podany na wstępie.

4.DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie swoich danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia i wykonania z nami umowy sprzedaży/ świadczenia usług.

5.ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI (PROFILOWANIE)

Administrator danych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o przetwarzane dane osobowe.

6.JAKIE DANE ZBIERA SKLEP INTERNETOWY W SPOSÓB AUTOMATYCZNY PODCZAS KORZYSTANIA Z WITRYNY?

Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez sklep internetowy w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania produktów dodanych do koszyka.

7.POLITYKA COOKIES

Pliki cookies wykorzystywane przez sklep internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę.

8. JAKIE DANE ZBIERA SKLEP INTERNETOWY PODCZAS REJESTRACJI I DOKONYWANIA ZAKUPÓW?

Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:

 • nazwisko i imię,
 • adres zamieszkania,
 • adres do wysyłki, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
 • adres poczty elektronicznej,
 • numer telefonu.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny. Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody i jest konieczne wyłącznie dla realizacji wskazanych powyżej celów.

Podkreślamy, że nie muszą Państwo podawać tych danych, jeżeli nie chcą Państwo korzystać z wskazanych powyżej możliwości. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu: sklep@www.e-furnico.pl lub numeru telefonu 517272285

Loga dostawców
X

Preferencje Cookies

Możesz zaakceptować, dostosować lub odrzucić stosowanie wszystkich plików cookies i podobnych technologii. Szczegółowego wyboru dokonasz za pomocą poniższych opcji. Ustawienia możesz zmienić w dowolnym momencie.